ONTVANG 10% KORTING OP UW EERSTE BESTELLING   /   GRATIS VERZENDING BIJ 53+€   /   INTERNATIONALE VERZENDING BESCHIKBAAR VOOR NL  /  

PRIVACYBELEID

Stylevana respecteert uw privacy en wil uw persoonlijke gegevens beschermen. Dit privacybeleid helpt u te begrijpen hoe we de persoonlijke gegevens/persoonlijk identificeerbare informatie (PII) die u ons hebt verstrekt en die we over u bezitten, verzamelen, gebruiken, openbaar maken en/of verwerken, en om u te helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing voordat u ons uw Persoonsgegevens/PII verstrekt. Door de site te gebruiken en te kopen, accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

SECTIE 1 – BIJHOUDEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

1.1 We kunnen op verschillende manieren persoonlijke gegevens van u verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot gevallen waarin u:
a) uw persoonlijke gegevens verstrekken via onze site om u te registreren en een account aan te maken
b) een lidmaatschap of account aanvragen bij ons Stylevana-loyaliteitsprogramma of toegang krijgen tot uw bestaande lidmaatschapsstatus via de site
c) deelnemen aan een actie of andere websitefuncties
d) verzoeken om informatie over een product of dienst of om marketing-, promotionele of andere soorten communicatie te ontvangen
e) geef uw beoordelingen en recensie van producten als klant
g) aankopen doen via onze site

1.2 Naast het bovenstaande kunnen we de volgende technologieën (hieronder uitgewerkt) gebruiken om automatisch informatie te verzamelen over uw activiteiten op de site, al naar gelang het geval (elk een "Mobiele technologie"): Cookies; Flash-cookies; Webbakens; duidelijke pixels of pixeltags; Analytische labels; Webserver-logboeken; Geolocatietechnologieën Voor meer informatie over deze mobiele technologieën en hoe ze werken om informatie over u te verzamelen, kunt u sectie 9 van dit beleid hieronder raadplegen.

1.3 U bent niet verplicht om de door ons gevraagde Persoonsgegevens te verstrekken. Afhankelijk van de omstandigheden kan het echter zo zijn dat als u de gevraagde Persoonsgegevens niet verstrekt, wij u bepaalde producten en diensten niet kunnen leveren, of geen transacties met u kunnen uitvoeren, die afhankelijk zijn van de verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens.

SECTIE 2 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

2.1 Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om eventuele van uw minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken.

SECTIE 3 - DOELEINDEN VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN, BEKENDMAKEN EN VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

3.1 Stylevana zal/mag uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en/of verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden of andere direct gerelateerde doeleinden:

(a) het beheren, faciliteren, verwerken en/of behandelen van alle zaken die verband houden met uw gebruik van of toegang tot de site. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, als u toegang krijgt tot of inlogt op de site, met uw inloggegevens van een sociale netwerksite, of functies van een sociale netwerksite gebruikt, zoals de widgets, plug-ins en browser push kennisgevingen die op onze site aan u beschikbaar worden gesteld, kan dit ertoe leiden dat informatie of uw persoonlijke gegevens worden verzameld of gedeeld tussen ons en de derde partij. Als u bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-functie van Facebook gebruikt, kan Facebook registreren dat u een product "leuk" vond en die informatie op Facebook plaatsen. ("Sociale netwerksite" verwijst naar eeonline n of digitaal platform dat eigendom is van of wordt beheerd door een derde partij, dat door mensen wordt gebruikt om sociale netwerken of sociale relaties op te bouwen, of om te communiceren met andere mensen, zoals maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Twitter). Door uw procedure op grond van het bovenstaande, stemt u in met het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonlijke gegevens;

(b) het monitoren, verwerken en/of volgen van uw gebruik van de site om u een naadloze ervaring te bieden, uw gebruik van de site te vergemakkelijken of te beheren, en/of om ons te helpen uw ervaring bij het gebruik van de site te verbeteren;

(c) het beoordelen en verwerken van uw verzoek tot aankoop van en/of abonnement op onze producten en/of diensten;

(d) u te registreren als klant van Stylevana en/of om de rekening die u bij ons opent af te handelen, te verwerken en/of te beheren, inclusief om uw transacties of activiteiten op de site, of uw transacties of activiteiten bij ons te vergemakkelijken;

(e) het beheren, faciliteren, verwerken en/of afhandelen van uw relatie met ons, alle transacties of activiteiten die door u op de site zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan het verwerken van uw aanvraag, bestellingen en betalingstransacties; het uitvoeren van transacties en het leveren van door u gevraagde producten en/of diensten. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, stemt u ermee in dat wij, als u een aankoop doet die aan een externe ontvanger moet worden geleverd, persoonlijke gegevens die u identificeren bekendmaakt aan de genoemde externe ontvanger (zoals maar niet beperkt tot uw naam). Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat de levering van uw aankoop de openbaarmaking van bepaalde persoonlijke gegevens over u kan inhouden om de levering ervan mogelijk te maken, zoals uw naam en contactgegevens, die kunnen worden bekendgemaakt op de omslag van het pakket, op een envelop of een leveringsgerelateerd document, al naargelang het geval, dat kan worden gezien door derden die het pakket, de envelop of het document bekijken;

(f) het uitvoeren van uw instructies of het reageren op vragen die door (of beweerdelijk door) u of namens u zijn gegeven, inclusief het reageren op vragen en klachten van uw klantenservice; of reageren op of omgaan met uw interacties met ons

(g) contact met u opnemen of met u communiceren via telefoon/spraakoproep, sms-bericht en/of faxbericht, e-mail en/of post voor het beheren en/of beheren van uw gebruik van de site, uw lidmaatschap en/of account met ons, uw relatie met ons of alle transacties die u met ons heeft gedaan. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke communicatie door ons zou kunnen zijn door middel van het verzenden van correspondentie, documenten of kennisgevingen aan u, wat de openbaarmaking van bepaalde persoonlijke gegevens over u zou kunnen inhouden om deze te bezorgen, evenals op de externe omslag van enveloppen/postpakketten;

(h) het verlenen van diensten aan u als onze rekeninghouder, als onze klant, als lid van onze loyaliteitsprogramma's of op verzoek van u; het afhandelen of administreren van uw deelname aan door ons georganiseerde prijsvragen, gamification, sociale evenementen;

het delen of openbaar maken (naar eigen goeddunken) van uw suggesties, opmerkingen, feedback of inhoud (inclusief audio, video enz.) (gezamenlijk "Feedback") die u via sociale netwerksites, aan de site of aan ons, met andere gebruikers van de site of met het publiek, voor publiciteits- en/of promotiedoeleinden met het oog op marketing of presentatie van het bedrijf van Stylevana, en/of om klanten te werven, en/of om het publiek uw Feedback te geven die mogelijk nuttig zijn voor de aankoopbeslissing van het publiek of voor de informatie van het publiek of anderszins. Dit houdt in dat we uw naam samen met uw feedback bekendmaken. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, in het bovenstaande, kunnen uw Feedback en naam door ons worden gepubliceerd of gedeeld op openbare mediaplatforms zoals de krant, het internet, in onze (inclusief de aan ons gelieerde) jaarverslagen (indien any) etc., en/of opgenomen als onderdeel van Stylevana's marketingmateriaal/materialen of bedrijfsvideo die openbaar moet worden gemaakt, en u stemt hierbij ermee in. Geef ons geen Feedback als u niet wilt dat dergelijke Feedback openbaar wordt gemaakt. Als u ons uw feedback wilt geven zonder dat deze openbaar wordt gemaakt, stuur dan een aparte e-mail naar onze klantenservice via [email protected] en vermeld in het onderwerp van uw e-mail het woord "Vertrouwelijk";

(j) (j) wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, ongeacht of deze toestemming is verkregen via de site of anderszins, het delen van uw persoonlijke schoonheidsprofielgegevens met of het bekendmaken van uw schoonheidsprofielgegevens aan andere gebruikers van de site of met/aan het publiek , via de Site of andere media (drukwerk, online of anderszins) of communicatieplatform zoals we dat willen, naar eigen goeddunken, zoals maar niet beperkt tot als onderdeel van Stylevana's marketingmateriaal/materialen of bedrijfsvideo. "Persoonlijke gegevens schoonheidsprofiel" omvat uw naam, huidtype/problemen, oogkleur, haarkleur en -type en andere informatie die u verstrekt

(k) het uitvoeren van due-diligence- of andere screeningactiviteiten (inclusief antecedentenonderzoek) in overeenstemming met wettelijke of regelgevende verplichtingen (in Hongkong of in het buitenland) die van toepassing zijn op ons of onze gelieerde/gelieerde bedrijven, de vereisten of richtlijnen van overheidsinstanties (of Hong Kong of het buitenland) waarvan wij vaststellen dat deze van toepassing zijn op ons of onze gelieerde/gelieerde bedrijven, en/of onze risicobeheerprocedures die wettelijk vereist kunnen zijn (of het nu Hong Kong of een ander land is) of die zijn ingesteld door ons of onze gelieerde/gelieerde bedrijven;

(l) om fraude, onwettige activiteit of nalatigheid of wangedrag te voorkomen of te onderzoeken, ongeacht of er een vermoeden bestaat van het bovengenoemde; het behandelen en/of onderzoeken van klachten;

(m) voldoen aan of zoals vereist door toepasselijke wetgeving, gerechtelijk bevel, bevel van een regelgevende instantie, overheids- of regelgevende vereisten van enig rechtsgebied die van toepassing zijn op ons of onze gelieerde ondernemingen/geassocieerde bedrijven, inclusief het voldoen aan de vereisten om openbaarmaking te doen onder de vereisten van enige wet die bindend is voor ons of onze gelieerde ondernemingen/geassocieerde bedrijven, en/of voor de doeleinden van richtlijnen die zijn uitgevaardigd door regelgevende of andere autoriteiten (in Hong Kong of in het buitenland), waaraan wij of onze gelieerde ondernemingen/geassocieerde bedrijven geacht worden te voldoen ;

(n) het voldoen aan of zoals vereist door een verzoek of aanwijzing van een overheidsinstantie (of het nu Hong Kong of een ander land is) waaraan we worden geacht te voldoen; of reageren op verzoeken om informatie van openbare instanties, ministeries, statutaire raden of andere soortgelijke autoriteiten (inclusief maar niet beperkt tot Hong Kong Customs en Ministry of Health) (of het nu Hong Kong of een ander land is). Voor alle duidelijkheid: dit betekent dat we uw Persoonsgegevens op hun verzoek of aanwijzing aan dergelijke partijen kunnen/zullen bekendmaken;

(o) het uitvoeren van onderzoek (inclusief klantonderzoek), enquêtes, marktonderzoeken, analyse- en/of ontwikkelingsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot data-analyse, enquêtes en/of profilering) om onze diensten en faciliteiten te verbeteren, of om ons begrip van uw interesses, zorgen en voorkeuren, om de voortdurende interactie tussen uzelf en ons verbonden met of in verband met de site te verbeteren, of om onze producten of diensten te verbeteren. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kunnen/zullen we u in dit verband enquêtes sturen of een persoonlijk interview aanvragen, via e-mail of post;

(p) het opslaan, hosten, back-uppen (al dan niet voor noodherstel) van uw Persoonsgegevens, zowel binnen als buiten Hong Kong;

(q) het faciliteren, behandelen en/of beheren van externe audit(s) of interne audit(s) van het bedrijf van Stylevana of dat van haar gelieerde ondernemingen/gerelateerde bedrijven;

(r) voor marketingdoeleinden en in dit verband zouden we u marketing-, reclame- en promotie-informatie, materialen en/of documenten verstrekken met betrekking tot producten, prijsvragen, diensten en/of evenementen (inclusief die van externe organisaties die Stylevana kan samenwerken met zoals uiteengezet in paragraaf 4.1 hieronder) dat Stylevana (inclusief haar gelieerde ondernemingen/verwante bedrijven) of dergelijke derde organisaties zoals uiteengezet in paragraaf 4.1 hieronder mogelijk verkopen, op de markt brengen, aanbieden, organiseren, betrokken zijn bij of promoten, ongeacht of dergelijke producten, diensten en/of evenementen bestaan nu of worden in de toekomst gecreëerd: (i) door middel van post, elektronische verzending naar uw e-mailadres, pushmeldingen, andere vormen van in-app/sitemeldingen of gebruikmakend van andere technologieën (zoals geo -locatietechnologie) op uw mobiele apparaat(en) of andere technologieën op uw computers, en/of via andere communicatiewijzen die niet de 3 DNC-modi zijn, in overeenstemming met de Privacywet. U kunt zich hier op elk moment voor afmelden of zich hiervan terugtrekken door een e-mail te sturen naar onze klantenservice.; en/of (ii) als u afzonderlijk uitdrukkelijk hebt ingestemd met een of meer van de volgende 3 DNC-modi, door middel van de 3 communicatiemodi van spraakoproepen, sms-berichten of faxen (de "3 DNC-modi") naar uw telefoon nummer, in overeenstemming met de eisen van de Privacywet. Voor alle duidelijkheid: deze subparagraaf doet geen afbreuk aan bovenstaande subparagraaf (o), waarvoor u ons hierbij toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen voor een enquête, waar u zich vervolgens voor kunt afmelden door onze klantenservice een kennisgeving te sturen

(s) het afhandelen en/of faciliteren van een transactie met bedrijfsmiddelen of een potentiële transactie met bedrijfsmiddelen, waarbij Stylevana als deelnemer betrokken is of alleen een gelieerd bedrijf of gelieerd bedrijf van Stylevana als deelnemer betrokken is of Stylevana en/of iemand anders is betrokken of meer van aan Stylevana gerelateerde bedrijven of gelieerde bedrijven als deelnemer(s), en er kunnen andere externe organisaties zijn die deelnemen aan een dergelijke transactie. "transactie met bedrijfsactiva" betekent de aankoop, verkoop, lease, fusie of fusie of enige andere verwerving, verkoop of financiering van een organisatie of een deel van een organisatie of van een bedrijf of activa van een organisatie;

(t) om onze informatietechnologiesystemen te implementeren en te onderhouden, inclusief het opslaan en verwerken van Persoonsgegevens in computerdatabases en servers die zich binnen en buiten Hong Kong bevinden

(u) anonimisering van uw Persoonsgegevens. In dit verband erkent u dat Persoonsgegevens die zijn geanonimiseerd voor zover uw identiteit praktisch niet direct of indirect kan worden onthuld, niet langer Persoonsgegevens zijn en dat de vereisten van de Privacywet niet langer van toepassing zijn op dergelijke geanonimiseerde gegevens. In dit verband zullen we niet proberen om individuen opnieuw te identificeren op basis van geanonimiseerde gegevens of om de informatie of individuen te gebruiken, zelfs als heridentificatie mogelijk is

archiveringsdoeleinden en het produceren van statistieken en onderzoek voor interne en/of wettelijke rapportage- en/of archiveringsvereisten, van Stylevana of van haar gelieerde ondernemingen/gerelateerde bedrijven; en

(w) Stylevana's rapportage over bedrijfsprestaties

De doeleinden uiteengezet in deze paragraaf 2.1 hierboven zullen gezamenlijk worden aangeduid als de "Doelen"

3.2 Om twijfel te voorkomen, erkent u en stemt u ermee in dat Stylevana geanonimiseerde informatie deelt, zoals maar niet beperkt tot in de volgende omstandigheden: (i) Geaggregeerde informatie. We kunnen geanonimiseerde geaggregeerde informatie over onze klanten delen met adverteerders en marketingpartners; (ii) Op gedrag gebaseerde reclame. Een derde partij kan technologie gebruiken om geanonimiseerde informatie over uw gebruik van de Site te verzamelen, zodat ze advertenties kunnen aanbieden over producten en diensten die zijn afgestemd op uw interesses. Die reclame kan verschijnen wanneer u de Site gebruikt, of het internet of uw mobiele apparaat gebruikt om andere websites te bezoeken.

SECTIE 4 – DELEN EN OPENBAARMAKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

4.1 Stylevana kan/zal uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken aan derden, ongeacht of deze zich binnen of buiten Hong Kong bevinden, voor een of meer van de bovenstaande doeleinden, aangezien dergelijke derden uw Persoonsgegevens zouden verwerken voor een of meer van de bovenstaande doeleinden. In dit verband erkent u, stemt u ermee in en stemt u ermee in dat het ons is toegestaan ​​uw Persoonsgegevens bekend te maken aan dergelijke derden (of deze zich in of buiten Hong Kong bevinden) voor een of meer van de bovengenoemde doeleinden en dat de genoemde derden vervolgens uw Persoonsgegevens te gebruiken, openbaar te maken en/of te verwerken voor een of meer van de bovenstaande doeleinden. Zonder de algemeenheid van het voorgaande of van lid 3 te beperken, omvatten dergelijke derden

(a) onze gerelateerde bedrijven en gelieerde ondernemingen in Hong Kong of in het buitenland

(b) een van onze agenten, contractanten of externe dienstverleners die uw Persoonsgegevens namens ons of anderszins verwerken of zullen verwerken, inclusief maar niet beperkt tot degenen die administratieve of andere diensten aan ons verlenen, zoals postkantoren, callcenters , telecommunicatiebedrijven, logistieke bedrijven, informatietechnologiebedrijven en datacenters

(c) onze zakelijke partners, waaronder die in huidverzorging, lichaamsverzorging, cosmetica, entertainment, vrije tijd en sport, gezondheid en welzijn, eten en drinken, telecommunicatie, media en public relations, informatietechnologie, eigendom, bankieren, financieel, transport, reizen en toeristische industrieën

(d) We zullen onze favoriete dienstverleners voorzien van de informatie die ze nodig hebben om hun diensten uit te voeren en met hen samen te werken om uw persoonlijke gegevens te respecteren en te beschermen. We eisen van onze serviceproviders dat ze zich houden aan strikte privacyrichtlijnen en dat ze uw persoonlijke gegevens niet voor ongeoorloofde doeleinden gebruiken.

SECTIE 5 – VERSTREKKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DERDEN DOOR U

Indien u Stylevana persoonlijke gegevens van andere personen dan uzelf verstrekt, voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, verklaart en garandeert u Stylevana en bevestigt u hierbij dat:

(a) (a) voordat u dergelijke persoonlijke gegevens aan ons bekendmaakt, zou u alle voorwaarden van deze privacyverklaring hebben geïnformeerd aan, en toestemming hebben verkregen van de personen van wie de persoonlijke gegevens aan ons worden bekendgemaakt, om:

(i) u toestaan ​​om de Persoonsgegevens van de personen aan Stylevana bekend te maken voor de doeleinden; en

(ii) Stylevana toestaan ​​om de Persoonsgegevens van de personen te verzamelen, gebruiken, openbaar te maken en/of te verwerken voor de doeleinden, zoals uiteengezet in paragraaf 2 van dit Beleid hierboven;

(b) alle Persoonsgegevens van personen die u aan ons bekendmaakt, juist zijn; en

(c) u op geldige wijze handelt namens dergelijke personen en dat u de bevoegdheid hebt van dergelijke personen om hun Persoonsgegevens aan Stylevana te verstrekken en voor Stylevana om dergelijke Persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, bekend te maken en te verwerken voor de Doeleinden.

SECTIE 6 - VERZOEK OM TOEGANG EN/OF CORRECTIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1 U kunt verzoeken om toegang tot en/of correctie van uw Persoonsgegevens die momenteel in ons bezit of beheer zijn door een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Om uw identiteit en de aard van uw verzoek vast te stellen, of om uw verzoek in behandeling te nemen, hebben wij voldoende gegevens van u nodig. Dien uw schriftelijke verzoek in bij [email protected]

6.2 Voor een verzoek om Persoonsgegevens te corrigeren, zullen we, zodra we voldoende informatie van u hebben om het verzoek te behandelen, uw verzoek in behandeling nemen en uw Persoonsgegevens binnen 30 dagen corrigeren

6.3 We kunnen u ook een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de behandeling en verwerking van uw verzoeken om toegang tot uw Persoonsgegevens. Dan bezorgen wij u een schriftelijke prijsopgave. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn om uw toegangsverzoek te beantwoorden of te behandelen, tenzij u ermee instemt de vergoeding te betalen.

SECTIE 7 – VERZOEK OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

7.1 U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en/of openbaar maken van uw Persoonsgegevens in ons bezit of onder onze controle intrekken door uw verzoek in te dienen bij [email protected]

7.2 We zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn nadat een dergelijk verzoek tot intrekking van uw toestemming is gedaan, en zullen uw Persoonsgegevens vervolgens niet verzamelen, gebruiken en/of openbaar maken op de manier zoals vermeld in uw verzoek, tenzij de wet of de Privacywet sta ons toe om

7.3 Uw intrekking van uw toestemming kan echter leiden tot bepaalde juridische gevolgen die voortvloeien uit een dergelijke intrekking. In dit verband kan het, afhankelijk van de mate van intrekking van uw toestemming voor ons om uw Persoonsgegevens te verwerken, betekenen dat we de transactie die u met ons bent aangegaan niet kunnen uitvoeren of uw relatie met ons niet kunnen voortzetten, of u informatie die u hebt gevraagd, als voorbeelden, afhankelijk van de omstandigheden.

SECTIE 8 – BESCHERMING EN BEHEER VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

8.1 We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig worden bewaard, en om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om onwettige of onopzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang of andere onwettige vormen van verwerking te voorkomen. We zullen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt niet verhuren, verhandelen, distribueren of verkopen aan derden, tenzij we uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen of de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

8.2 We zullen redelijke beveiligingsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens adequaat worden beschermd en beveiligd. Er zullen passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om ongeoorloofde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, kopiëren, wijziging, lekkage, verlies, beschadiging en/of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. We kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig ongeoorloofd gebruik van uw Persoonsgegevens door derden die volledig te wijten zijn aan factoren buiten onze controle.

8.3 We zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en volledig zijn, als uw persoonlijke gegevens waarschijnlijk door ons zullen worden gebruikt om een ​​beslissing te nemen die van invloed is op u, of worden bekendgemaakt aan een andere organisatie. Dit betekent echter dat u ons ook moet informeren over eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens die u ons aanvankelijk had verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het vertrouwen op onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens die voortkomen uit het feit dat u ons niet op de hoogte houdt van eventuele wijzigingen in uw Persoonsgegevens die u ons aanvankelijk had verstrekt.

8.4 We zullen ook maatregelen nemen zodat uw Persoonsgegevens in ons bezit of onder onze controle worden vernietigd en/of geanonimiseerd zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat (i) het doel waarvoor die Persoonsgegevens zijn verzameld niet langer is gediend zijn met het bewaren van dergelijke Persoonsgegevens; en (ii) bewaring niet langer nodig is voor andere juridische of zakelijke doeleinden die rechtstreeks verband houden met de doeleinden.

SECTIE 9 – COOKIES EN MOBIELE TECHNOLOGIE

9.1 Cookies. Voor gebruikers van de site, houd er rekening mee dat Stylevana "cookies" op uw computer of uw mobiele apparaat kan plaatsen om u te identificeren. Cookies zijn kleine gegevenstekstbestanden die tijdens een browsersessie vanaf een servercomputer worden verzonden. Cookies worden doorgaans opgeslagen op de harde schijf van de computer en worden door websites gebruikt om een continue verbinding met de site te simuleren. Er zijn beveiligingsmaatregelen genomen om onbevoegde toegang tot bezoekersgegevens te voorkomen. Bezoekers erkennen echter dat Stylevana geen controle heeft over de overdracht van gegevens via telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet. Daarom is Stylevana, voor zover wettelijk toegestaan, niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op de beveiliging of de ongeoorloofde openbaarmaking of het ongeoorloofde gebruik van dergelijke gegevens op internet, buiten de schuld van Stylevana. Niet alle cookies verzamelen persoonlijke gegevens en u kunt uw browser configureren om cookies te weigeren. Dit kan echter betekenen dat u mogelijk niet volledig kunt profiteren van de diensten of functies op de site. Waar de gegevens die door dergelijke cookies worden verzameld uw Persoonsgegevens vormen, worden dergelijke Persoonsgegevens verzameld, gebruikt of bekendgemaakt voor een of meer van de doeleinden. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de site. Houd er echter rekening mee dat we geen controle hebben over de cookies die door derden worden gebruikt.

9.2 Flash-cookies. ""Flash-cookies"" (ook wel Local Shared Objects of ""LSO's" genoemd) zijn gegevensbestanden die lijken op cookies, behalve dat ze complexere gegevens kunnen opslaan. Flash-cookies worden gebruikt om instellingen, voorkeuren en gebruik te onthouden, met name voor video, interactief gamen en andere soortgelijke diensten.

9.3 Webbakens. Webbakens zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina of in een e-mail die kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het vastleggen van de pagina's en advertenties waarop gebruikers klikken of het volgen van de prestaties van e-mailmarketingcampagnes.

9.4 Analytics-tags. We gebruiken analytische tags om te analyseren wat onze klanten graag doen en de effectiviteit van onze functies en advertenties. Ze kunnen ons ook helpen uw browse- en winkelervaring aan te passen. We kunnen informatie gebruiken die is verzameld via analytische tags of getraceerde links in combinatie met uw persoonlijke gegevens. We kunnen ook persoonlijke gegevens die u ons verstrekt combineren met andere persoonlijke gegevens (zoals aankoopgeschiedenis en demografische informatie). We werken vaak samen met externe bedrijven om ons te helpen deze informatie te volgen, te verzamelen en te analyseren, maar het is hen verboden deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken.

9.5 Webserverlogboeken. Webserverlogboeken zijn registraties van activiteiten die zijn gemaakt door het mobiele apparaat of de computer die de webpagina's die u opvraagt, aan uw browser levert. Een logboek van een webserver kan bijvoorbeeld de zoekterm die u hebt ingevoerd of de link waarop u hebt geklikt om u naar de webpagina te brengen, registreren. Het webserverlogboek kan ook informatie over uw browser vastleggen, zoals uw IP-adres en de cookies die door de server in uw browser zijn geplaatst.

9.6 Geo-locatietechnologieën. Geo-locatietechnologie verwijst naar technologieën waarmee we uw locatie kunnen bepalen. We kunnen u vragen om handmatig locatie-informatie te verstrekken (zoals uw postcode), of om uw mobiele apparaat in staat te stellen ons nauwkeurige locatie-informatie te sturen.

SECTIE 10 – INFORMATIE INSCHRIJVEN

10.1 Onze site bevat gebieden waar u informatie aan ons kunt verstrekken (zoals onze registratieservice), en we hebben ook functies (zoals cookies en technologie voor het bijhouden van prestaties) die automatisch informatie verzamelen van de bezoekers van onze site. Tijdens het registratieproces moet u ons een wachtwoord, uw naam, adres en een geldig e-mailadres, enz. verstrekken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden.

SECTIE 11 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

11.1 11.1 Onze privacypraktijken zullen voortdurend worden getoetst aan nieuwe technologieën, zakelijke praktijken en de behoeften van onze klanten. Naarmate we onze diensten bijwerken en diversifiëren, kan ons privacybeleid evolueren. Stylevana behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer de site of stuur uw verzoek per e-mail naar [email protected] als u het laatste bijgewerkte privacybeleid wilt ontvangen.

SECTIE 12 – UITSCHRIJVEN VOOR MARKETINGPROMOTIES

Om een ​​account te sluiten, stuurt u uw verzoek per e-mail naar [email protected] Uw gebruikersaccount wordt binnen 72 werkuren gesloten en alle informatie van onze server verwijderd.

12.2 Om u af te melden voor ons abonnement op de nieuwsbrief, volgt u de instructies onderaan de nieuwsbrief. Als u zich wilt afmelden voor onze reclame- of promotie-informatie, kunt u zich HIER afmelden. HERE.

SECTIE 13 - VRAGEN OVER PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS

13.1 Als u: toegang wilt tot, correctie, wijziging of verwijdering van persoonlijke informatie die we over u hebben, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via [email protected]

Voeg Stylevana toe aan het startscherm. Volg deze stappen HIER